Ettevõtlust toestava tegevuse hinnakiri ja tingimused

Raamatupidamine ja maksunõustamine

Eesmärk on pakkuda kliendile vastutustundlikku raamatupidamist. Vastutustundlik raamatupidamine eeldab, et raamatupidajal on aega süveneda ettevõtte tegemistesse. See eeldab ka, et ettevõte on aus ning soovib leitud vead parandada.

Meie raamatupidamise- ja maksunõustamisealased teenused on seotud miinimumarvetega.

Erand. Vaid raamatupidamise või maksunõustamise osas saad ka alla selle summa tellida. Muud teenused lisanduvad miinimumarve tasumisel.

Aeg-ajalt tegutsejale. Niisiis, kui maksad miinimumarve 300 eurot, siis on hinna sees majandusaasta jooksul:

Raamatupidamise ja maksunõustamise 1 h maksab 36 eurot.
Kanded 15 eurot/5 tk.
Dokumendi koostamise 7 eurot/tk.
TSD, KMD deklaratsiooni koostamine 7 eurot/tk.
Lihtsamad aruanded (programmist mustandina väljalase pdf-s)
3 eurot/tk.
Majandusaasta aruande raamatupidamislik osa jms mahukas aruanne al 80 eurot/tk.

Aktiivsele ühemehe-ettevõtjale kasulik. Kui maksad 1040 eurot majandusaasta kohta (miinimumarve), siis on hinna sees aasta peale kokku 420 kannet, igakuised TSD või KMD deklaratsioonid, aeg-ajalt lihtsamad aruanded ja majandusaasta aruande raamatupidamislik osa. Lisaks lihtsamad konsultatsioonid. Vahel võib rääkida ka lisaaruande koostamisest (nt liisingule).

Võimalik tasuda 80 euro kaupa kuus ja lisaks majandusaasta aruande raamatupidamisliku osa eest.

Kui vajad enam kui miinimumarve võimaldab, siis lisandub summa vastavalt ülal olevale hinnakirjale.

Küsi ka võimaluste kohta, kui soovid mitme juriidilise isiku jaoks korraga raamatupidamist tellida.

Tekkis juba huvi raamatupidamine Tarkuseveski hoolde anda?
Võta ühendust janno[ät]tarkuseveski.org või 56 638 168.

Ära piirdu hindadega! Vaata edasi, siit tuleb koostööks kasulikku teavet.

Ausa ettevõtte raamatupidamise teenuse ja maksukonsultatsiooni põhilised tingimused

 1. Oluline on teada, et raamatupidamise eest vastutab eelkõige juhatuse liige.
 2. Raamatupidaja eeldab, et juhatuse liige teab lisaks oma igapäevase äritegevuse seadustele lisaks raamatupidamise seadust ja maksuseadusi, nt valdkondades vastuvõtukulud, sõiduauto kompensatsioonid jms, ning edastab vastava info seotud dokumendiga kaasa.
 3. Raamatupidaja eeldab, et juhatuse liige tahab vead parandada. Veel parem: ennetada.
 4. Maksukonsultatsiooni osas saab anda vaid oma arvamust. Lõpliku otsuse, kas on õige või vale, teeb kohus.
 5. Raamatupidaja pole jurist. Raamatupidaja tegeleb raamatupidamisega ehk olemasolevate andmete kajastamisega teatud viisil teatud kohas. Seda valdkonda reguleerib raamatupidamise seadus. St kui kliendil tekivad muudes valdkondades probleemid või huvid, siis peab klient nendega ise tegelema või palkama vastava ala asjatundja.
 6. Raamatupidaja võtab juhatuseliikmelt andmed vastu heauskselt, st kui isegi puuduvad vajalikud rekvisiidid või andmed (nt firma nimi või allkiri või tehingu tegelik sisu, kui arvele on kirjutatud midagi muud, milledest viimane on eriti ebasoovitatav), siis ta eeldab, et juhatuseliige esitab õiged andmed.
 7. Ka siis vastutab juhatuse liige, kui juhatuse liige volitab raamatupidaja ettevõtte nimel nimel esitatud või raamatupidamise korraldamiseks koostatud dokumente aktsepteerima (allkirjastama).
 8. Raamatupidaja vastutab üksnes oma süülise eksimuse eest (eelkõige tema süül, st ei olnud mingit vaieldavust dokumendi osas, tekkinud maksuintressid ja neilt tasutav tulumaks).
 9. Raamatupidaja süülisest tegevusest tulenev vastutus piirneb 1 kuu keskmise raamatupidamisarvega (vähem kui 12-kuuse kliendistaaži puhul jagatakse senitekkinud arvete summa 12-ga).
 10. Soovime kliendiga suhelda igakuiselt või vähemalt nii sageli kui vaja.
 11. Eesmärk on pakkuda kliendile vastutustundlikku raamatupidamist.

Tekkis huvi raamatupidamine Tarkuseveskile teha anda? Võta ühendust: janno[ät]tarkuseveski.org või 56 638 168.