Tarkuseveski aitab saada tuleviku

hariduse ja ettevõtluse toestamise abil

NB! Praegu, riigis kehtiva eriolukorra tingimustes, on soovitatav haridust taga nõuda distantsõppe meetodil.