Õppekavad

Tarkuseveski

Õppekavad

Vajadusel koostame õpilasele sobivad õppekavad matemaatikas 4.-12. klassini. Kõrg- ja kutseharidusega seotud täienduskoolituses raamatupidamises ja maksunduses ning kõrgkooli alguse matemaatikas ja statistikas. Tarkuseveski on olnud õpilasekeskne juba 2007. aastast.

Õppekava nimetus matemaatika 133
Õppekavarühm Põhiõppekavad
Õpiväljundid Teab, kuidas leida kera pindala ja ruumala.
Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel Puuduvad
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 2 at, auditoorne ja praktiline
Õppe sisu Kera, selle pindala ja ruumala
Õppekeskkonna kirjeldus Eritingimused puuduvad. Vajalik on vähese müraga keskkond, kirjutamis- ja istumiskohad koolitajale ja õpilastele.
Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid Õppematerjalidena kasutame õpilase enda õppematerjale ja/või õpetaja poolt antavaid.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Läbimine, tõend väljastatakse küsimisel
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, lisaeriala informaatikaõpetaja (haridusteaduste mag)
Lisa nr 1 HEV õpetajana tekstist arusaamise, kirja paneku ning elementaarsel tasemel arvutama õpetamine.
Lisa nr 2 Matemaatika lisaerialaga informaatika (bak)
Koolitaja nimi Janno Tults
Õppekava nimetus Raamatupidamise alused 1
Õppekavarühm Majandusarvestus ja maksundus
Õpiväljundid Teab, kuidas kirjendada lihtsamaid tulusid ja kulusid.
Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel Puuduvad
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 2 at, auditoorne ja praktiline
Õppe sisu Lihtsam tulude-kulude kirjendamine
Õppekeskkonna kirjeldus Eritingimused puuduvad. Vajalik on vähese müraga keskkond, kirjutamis- ja istumiskohad koolitajale ja õpilastele.
Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid Õppematerjalidena kasutame õpilase enda õppematerjale ja/või õpetaja poolt antavaid.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Läbimine, tõend väljastatakse küsimisel
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Maksundus (rkh)
Lisa nr 1 HEV õpetajana tekstist arusaamise, kirja paneku ning elementaarsel tasemel arvutama õpetamine.
Lisa nr 2 Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, lisaeriala informaatikaõpetaja (haridusteaduste mag)
Lisa nr 3 Matemaatika lisaerialaga informaatika (bak)
Koolitaja nimi Janno Tults
Õppekava nimetus Maksunduse alused 1
Õppekavarühm Majandusarvestus ja maksundus
Õpiväljundid Teab, kuidas arvutada töötasuväljamaksetega seotud maksusid.
Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel Puuduvad
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 2 at, auditoorne ja praktiline
Õppe sisu Töötasumaksud
Õppekeskkonna kirjeldus Eritingimused puuduvad. Vajalik on vähese müraga keskkond, kirjutamis- ja istumiskohad koolitajale ja õpilastele.
Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid Õppematerjalidena kasutame õpilase enda õppematerjale ja/või õpetaja poolt antavaid.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Läbimine, tõend väljastatakse küsimisel
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Maksundus (rkh)
Lisa nr 1 HEV õpetajana tekstist arusaamise, kirja paneku ning elementaarsel tasemel arvutama õpetamine.
Lisa nr 2 Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, lisaeriala informaatikaõpetaja (haridusteaduste mag)
Lisa nr 3 Matemaatika lisaerialaga informaatika (bak)
Koolitaja nimi Janno Tults
Õppekava nimetus Raamatupidamise alused_2 1
Õppekavarühm Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpiväljundid Teab, kuidas kirjendada lihtsamaid tulusid ja kulusid.
Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel Puuduvad
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 2 at, auditoorne ja praktiline
Õppe sisu Lihtsam tulude-kulude kirjendamine
Õppekeskkonna kirjeldus Eritingimused puuduvad. Vajalik on vähese müraga keskkond, kirjutamis- ja istumiskohad koolitajale ja õpilastele.
Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid Õppematerjalidena kasutame õpilase enda õppematerjale ja/või õpetaja poolt antavaid.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Läbimine, tõend väljastatakse küsimisel
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Maksundus (rkh)
Lisa nr 1 HEV õpetajana tekstist arusaamise, kirja paneku ning elementaarsel tasemel arvutama õpetamine.
Lisa nr 2 Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, lisaeriala informaatikaõpetaja (haridusteaduste mag)
Lisa nr 3 Matemaatika lisaerialaga informaatika (bak)
Koolitaja nimi Janno Tults
Õppekava nimetus Maksunduse alused_2 1
Õppekavarühm Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpiväljundid Teab, kuidas arvutada töötasuväljamaksetega seotud maksusid.
Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel Puuduvad
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 2 at, auditoorne ja praktiline
Õppe sisu Töötasumaksud
Õppekeskkonna kirjeldus Eritingimused puuduvad. Vajalik on vähese müraga keskkond, kirjutamis- ja istumiskohad koolitajale ja õpilastele.
Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid Õppematerjalidena kasutame õpilase enda õppematerjale ja/või õpetaja poolt antavaid.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Läbimine, tõend väljastatakse küsimisel
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Maksundus (rkh)
Lisa nr 1 HEV õpetajana tekstist arusaamise, kirja paneku ning elementaarsel tasemel arvutama õpetamine.
Lisa nr 2 Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, lisaeriala informaatikaõpetaja (haridusteaduste mag)
Lisa nr 3 Matemaatika lisaerialaga informaatika (bak)
Koolitaja nimi Janno Tults
Õppekava nimetus Kõrgem matemaatika 1
Õppekavarühm Matemaatika
Õpiväljundid Teab, kuidas võtta 2. järku tuletisi.
Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel Puuduvad
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 2 at, auditoorne ja praktiline
Õppe sisu Teist järku tuletised
Õppekeskkonna kirjeldus Eritingimused puuduvad. Vajalik on vähese müraga keskkond, kirjutamis- ja istumiskohad koolitajale ja õpilastele.
Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid Õppematerjalidena kasutame õpilase enda õppematerjale ja/või õpetaja poolt antavaid.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Läbimine, tõend väljastatakse küsimisel
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Matemaatika lisaerialaga informaatika (bak)
Lisa nr 1 HEV õpetajana tekstist arusaamise, kirja paneku ning elementaarsel tasemel arvutama õpetamine.
Lisa nr 2 Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, lisaeriala informaatikaõpetaja (haridusteaduste mag)
Koolitaja nimi Janno Tults
Õppekava nimetus Statistika alused 1
Õppekavarühm Statistika
Õpiväljundid Teab, kuidas arvutada andmete moodi ja mediaankeskmist.
Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel Puuduvad
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 2 at, auditoorne ja praktiline
Õppe sisu Mood ja mediaan
Õppekeskkonna kirjeldus Eritingimused puuduvad. Vajalik on vähese müraga keskkond, kirjutamis- ja istumiskohad koolitajale ja õpilastele.
Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid Õppematerjalidena kasutame õpilase enda õppematerjale ja/või õpetaja poolt antavaid.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Läbimine, tõend väljastatakse küsimisel
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Matemaatika lisaerialaga informaatika (bak)
Lisa nr 1 HEV õpetajana tekstist arusaamise, kirja paneku ning elementaarsel tasemel arvutama õpetamine.
Lisa nr 2 Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, lisaeriala informaatikaõpetaja (haridusteaduste mag)
Koolitaja nimi Janno Tults
Õppekava nimetus Arvutiõpetus 1
Õppekavarühm Arvutikasutus
Õpiväljundid Teab, kuidas kirjutada MS Wordis lihtsat teksti.
Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel Puuduvad
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 2 at, auditoorne ja praktiline
Õppe sisu Lihtne tekst MS Wordis
Õppekeskkonna kirjeldus Arvutilaadija, elektripistik või piisavalt laetud aku. Vajalik on vähese müraga keskkond, kirjutamis- ja istumiskohad koolitajale ja õpilastele.
Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid Õppematerjalidena kasutame õpilase enda õppematerjale-vahendeid ja/või õpetaja poolt antavaid. MS Wordi ja arvuti vms kasutamise võimalus.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Läbimine, tõend väljastatakse küsimisel
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Matemaatika lisaerialaga informaatika (bak)
Lisa nr 1 HEV õpetajana tekstist arusaamise, kirja paneku ning elementaarsel tasemel arvutama õpetamine.
Lisa nr 2 Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, lisaeriala informaatikaõpetaja (haridusteaduste mag)
Koolitaja nimi Janno Tults
Õppekava nimetus Arvutiõpetus_2 1
Õppekavarühm Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpiväljundid Teab, kuidas kirjutada MS Wordis lihtsat teksti.
Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel Puuduvad
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 2 at, auditoorne ja praktiline
Õppe sisu Lihtne tekst MS Wordis
Õppekeskkonna kirjeldus Arvutilaadija, elektripistik või piisavalt laetud aku. Vajalik on vähese müraga keskkond, kirjutamis- ja istumiskohad koolitajale ja õpilastele.
Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid Õppematerjalidena kasutame õpilase enda õppematerjale-vahendeid ja/või õpetaja poolt antavaid. MS Wordi ja arvuti vms kasutamise võimalus.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Läbimine, tõend väljastatakse küsimisel
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Matemaatika lisaerialaga informaatika (bak)
Lisa nr 1 HEV õpetajana tekstist arusaamise, kirja paneku ning elementaarsel tasemel arvutama õpetamine.
Lisa nr 2 Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, lisaeriala informaatikaõpetaja (haridusteaduste mag)
Koolitaja nimi Janno Tults