Põhivaldkonnad

Ettevõtlusteenused, haridus ja kirjastamine

Nagu öeldud, Tarkuseveski toestab Sinu tulevikku hariduse ja ettevõtluse toestamise abil.

Seda kolmes põhivaldkonnas:
Teenuse osutamine: raamatupidamisteenus ja maksunõustamine juba loodud või varsti loodava ettevõtte toestamiseks, selle osutaja omab maksunduse-alast rakenduslikku kõrgharidust.
Õpetamine: matemaatika ja raamatupidamise eratunnid ning koolitused tulevikus või koheseks rakendamiseks, et mh säästa raha teenuse sisse tellimiselt. Õpetaja on gümnaasiumi matemaatikaõpetaja magister (TLÜ) ning omab maksunduse-alast rakenduslikku kõrgharidust (TMK).
Kirjastamine: raamatud, maksukalendrid jm ettevõtluse ja matemaatikaga seotud väljaanded, teosed, mis seovad veel täiendavalt teenuse osutamisel saadud kogemuste ja õpetamise hüved ühte. Vt alamenüüd Lugemismaterjal.