Ettevõtlust toestava tegevuse hinnakiri ja tingimused

Raamatupidamine ja maksunõustamine

Eesmärk on pakkuda kliendile vastutustundlikku raamatupidamist. Vastutustundlik raamatupidamine eeldab, et raamatupidajal on aega süveneda ettevõtte tegemistesse. See eeldab ka, et ettevõte on aus ning soovib leitud vead parandada.

Meie raamatupidamise- ja maksunõustamisealased teenused on seotud miinimumarvetega.

Meie hindadele lisandub käibemaks 20%.

Erand. Vaid raamatupidamise või maksunõustamise osas saad ka alla selle summa tellida. Muud teenused lisanduvad miinimumarve tasumisel.

Aeg-ajalt tegutsejale. Niisiis, kui maksad miinimumarve 400 eurot, siis on hinna sees majandusaasta jooksul:

Raamatupidamise ja maksunõustamine al 60 eurot/1 h.
Kanded 20 eurot/5 tk.
Dokumendi koostamine al 10 eurot/tk.
TSD, KMD deklaratsiooni koostamine al 10 eurot/tk.
Lihtsamad aruanded (programmist mustandina väljalase pdf-s) al
4 eurot/tk.
Majandusaasta aruande raamatupidamislik osa jms mahukas aruanne al 120 eurot/tk.
Dokumentidele kliendi rekvisiitide märkimine, mil lubatud*, al 48 eurot/10 tk.
Dokumentidele kliendi rekvisiitide tekitamine (läbi Tallinnas asuva) tarnija al 48 eurot/katse**.
*Lubatud – teatud juhtudel pole keelatud ise dokumente täiendada oma rekvisiitidega.
**Katse – kui tarnija keeldub või tekib mitmekordne suhtlemise vajadus, siis iga kord on eraldi katse. Vajalik sisendkäibemaksu arvestamise korral peamiselt (KMS § 31 lg 1 ja § 37, sh, aga mitte ainult 1000-eurosed arved).

Aktiivsele ühemehe-ettevõtjale kasulik. Kui maksad 1440 eurot majandusaasta kohta (miinimumarve), siis on hinna sees aasta peale kokku 420 kannet, igakuised TSD või KMD deklaratsioonid, aeg-ajalt lihtsamad aruanded ja majandusaasta aruande raamatupidamislik osa. Lisaks lihtsamad konsultatsioonid. Vahel võib rääkida ka lisaaruande koostamisest (nt liisingule) või rekvisiitide dokumendile lubatud isemärkimisest.

Võimalik tasuda 110 euro kaupa kuus ja lisaks majandusaasta aruande raamatupidamisliku osa eest.

Kui vajad enam, kui miinimumarve võimaldab, siis lisandub summa vastavalt ülal olevale hinnakirjale.

Küsi ka võimaluste kohta, kui soovid mitme juriidilise isiku jaoks korraga raamatupidamist tellida.

Tekkis juba huvi raamatupidamine Tarkuseveski hoolde anda?
Võta ühendust janno[ät]tarkuseveski.org või 56 638 168.

Ära piirdu hindadega! Vaata edasi, siit tuleb koostööks kasulikku teavet.

Ausale ettevõttele raamatupidamise teenuse ja maksukonsultatsiooni osutamise põhilised tingimused

 1. Oluline on teada, et raamatupidamise eest vastutab eelkõige juhatuse liige.
 2. Raamatupidaja eeldab, et juhatuse liige teab oma igapäevase äritegevuse seadustele lisaks raamatupidamise seadust ja maksuseadusi, nt valdkondades vastuvõtukulud, sõiduauto kompensatsioonid jms, ning edastab vastava info seotud dokumendiga kaasa.
 3. Raamatupidaja eeldab, et juhatuse liige tahab vead parandada. Veel parem: ennetada.
 4. Maksukonsultatsiooni osas saab anda vaid oma arvamuse. Lõpliku otsuse, kas ja palju teguviis on maksudega maksustatav, teeb kohus.
 5. Raamatupidaja pole jurist. Raamatupidaja tegeleb raamatupidamisega ehk olemasolevate andmete kajastamisega teatud viisil teatud kohas. Seda valdkonda reguleerib raamatupidamise seadus. St kui kliendil tekivad muudes valdkondades probleemid või huvid, siis peab klient nendega ise tegelema või palkama vastava ala asjatundja.
 6. Raamatupidaja võtab juhatuse liikmelt andmed vastu heauskselt, st kui isegi puuduvad vajalikud rekvisiidid või andmed (nt firma nimi või allkiri või tehingu tegelik sisu, kui arvele on kirjutatud midagi muud, milledest viimane on eriti ebasoovitatav), siis ta eeldab, et juhatuseliige esitab õiged andmed.
 7. Ka siis vastutab juhatuse liige, kui juhatuse liige volitab raamatupidaja ettevõtte nimel esitatud või raamatupidamise korraldamiseks koostatud dokumente aktsepteerima (allkirjastama).
 8. Raamatupidaja vastutab üksnes oma süülise eksimuse eest (eelkõige tema süül, st ei olnud mingit vaieldavust dokumendi osas, tekkinud maksuintressid ja neilt tasutav tulumaks).
 9. Raamatupidaja süülisest tegevusest tulenev vastutus piirneb 1 kuu keskmise raamatupidamisarvega (vähem kui 12-kuuse kliendistaaži puhul jagatakse senitekkinud arvete summa 12-ga).
 10. Soovime kliendiga suhelda igakuiselt või vähemalt nii sageli kui vaja.
 11. Eesmärk on pakkuda kliendile vastutustundlikku raamatupidamist.

Tekkis huvi raamatupidamine Tarkuseveskile teha anda? Võta ühendust: janno[ät]tarkuseveski.org või 56 638 168.