13 Kitsikuseski otsi lahendusi

Samas kui probleemid ikkagi tekivad, siis anna en­dast parim nende lahendamiseks, ja kui on võ­lad, siis maksa need ära või otsi lahendusi nen­de tasumiseks.

Otsi lahendusi parema tee­nu­se-toote jaoks. Sel­le­ga aitad oma tegevusel paremini vee peal pü­si­da ning tead ka ise, et oled teinud endast ole­ne­va, et saaksid edasi tegutseda.

Kui koostööpartneril tekivad probleemid sinu ees, siis otsi ka ise lahendusi nende la­hen­da­mi­seks. Mi­da põhjapanevamalt saate omavahelised prob­leemid lahendatud, seda rahulikum on eda­si­ne koostöö.

Parema koostöö huvides, kuna hädasid ikka tu­leb ette, tasub anda võimalus rahumeelseks asja la­hen­damiseks. Kunagi ei või tea­da, millal sa ise või­malust vajad.